Informacja dotycząca utrwalania i rozpowszechniania wizerunku | Noc teatrów metropolii

Informacja dotycząca utrwalania i rozpowszechniania wizerunku

Wydarzenia podczas 10. Nocy Teatrów Metropolii będą fotografowane i filmowane przez podmioty zewnętrzne, działające na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Udział w 10. Nocy Teatrów Metropolii jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na utrwalanie, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych, przez Organizatora 10. Nocy Teatrów Metropolii, wizerunku uczestnika dla potrzeb związanych z działalnością Organizatora zgodnie z przepisami art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wizerunek Uczestnika, jako zwykła dana osobowa, jest chroniony, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje w tym temacie.

Kto będzie przetwarzał wizerunek uczestników 10. Nocy Teatrów Metropolii utrwalony na zlecenie Organizatora wydarzenia?

Administratorem danych osobowych uczestnika wydarzenia 10. Nocy Teatrów Metropolii jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, z siedzibą przy ul. Barbary 21A w Katowicach, adres e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: http://bip.metropoliagzm.pl. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: Pan Tomasz Haska, adres email: daneosobowe@metropoliagzm.pl. Osoby upoważnione przez administratora, każdy zainteresowany informacjami dot. wydarzenia zamieszczonymi na stronach Metropolii, podmioty świadczące usługi informatyczne i promocyjne dla Urzędu.

Jakie dane będą przetwarzane?

Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika 10. Nocy Teatrów Metropolii utrwalony na zdjęciu lub filmie. Utrwalanie wizerunku będzie realizowane przez podmioty, którym Administrator powierzył wykonanie zadania, związanego z opracowaniem relacji fotograficznej i filmowej z 10. Nocy Teatrów Metropolii, w dniu 9 listopada 2019 r.

W jakim celu będą dane przetwarzane?

Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i popularyzacja wydarzeń kulturalnych, odbywających się na tym obszarze.

Na jakiej podstawie dane osobowe są przetwarzane?

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jaki długo będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji przez Administratora celu w zakresie promocji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i popularyzacji wydarzeń kulturalnych, odbywających się na tym obszarze. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celach archiwalnych, w interesie publicznym, przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

Co należy jeszcze wiedzieć?

Osobie, której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnik 10. Nocy Teatrów Metropolii ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Wykaz lokalizacji (obiektów), gdzie będzie wykonywana usługa foto i video realizacji na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

 • Opera Śląska, Bytom,
 • Teatr Rozbark, Bytom,
 • Teatr Rozrywki, Chorzów,
 • Teatr Czarnego Tła, Chorzów,
 • Teatr Zagłębia, Sosnowiec,
 • Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, Będzin,
 • Teatr Miejski, Gliwice,
 • Teatr Nowy, Zabrze,
 • Teatr Mały, Tychy,
 • Teatr Śląski, Katowice,
 • Teatr Gry i Ludzie, Katowice.